"หลังจากดำเนินการระบบ TPS มาเป็นเวลา 8 เดือน สามารถพูดได้ว่า TPS คือกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร"

Korakij Ngaobenjakul
Managing director
wantana metal works

core
competency

ในปี 2011 และ 2014 บริษัทฯ ได้รับรองจาก BOI ซึ่งทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นเวลา 8 ปี
ในปี 2013 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 โดย SGS
ในปี 2014 บริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการ implement ระบบ TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันยานยนต์. 4 ระบบหลัก ได้แก่ worksite control, continuous flow, standardization และ kanban ได้ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กร หลังจากที่เริ่มดำเนินการมาได้ 8 เดือน ประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นอย่างชัดเจนเช่น wip และ lead time ลดลง ซึ่งเป็นผลให้ยอดขายและกำไรมากขึ้น
ในปี 2016 เราพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวด้วยการ implement ระบบคุณภาพ ISO/TS16949 เพื่อรองรับมาตราฐานของผู้ผลิตชิ้นส่วน 1st เทียร์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

วรรณธนา เมททอล เวิร์ค ได้รับการรับรองจาก BOI (Board of investment) ในปี 2011 และ 2014

core
competency

ในปี 2011 และ 2014 บริษัทฯ ได้รับรองจาก BOI ซึ่งทำให้เราได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เป็นเวลา 8 ปี
ในปี 2013 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 โดย SGS
ในปี 2014 บริษัทฯ พยายามที่จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการ implement ระบบ TPS (TOYOTA PRODUCTION SYSTEM) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันยานยนต์. 4 ระบบหลัก ได้แก่ worksite control, continuous flow, standardization และ kanban ได้ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งองค์กร หลังจากที่เริ่มดำเนินการมาได้ 8 เดือน ประสิทธิภาพขององค์กรดีขึ้นอย่างชัดเจนเช่น wip และ lead time ลดลง ซึ่งเป็นผลให้ยอดขายและกำไรมากขึ้น
ในปี 2016 เราพัฒนาขึ้นไปอีกก้าวด้วยการ implement ระบบคุณภาพ ISO/TS16949 เพื่อรองรับมาตราฐานของผู้ผลิตชิ้นส่วน 1st เทียร์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์

"หลังจากดำเนินการระบบ TPS มาเป็นเวลา 8 เดือน สามารถพูดได้ว่า TPS คือกุญแจสำคัญแห่งความสำเร็จและการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร"

Korakij Ngaobenjakul
Managing director
wantana metal works