กระบวนการหลัก

สองสายการผลิตคือกุญแจที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร. กระบวนการผลิตงานหล่อ โดยปกติจะประกอบไปด้วย หลอมโลหะ, ขึ้นแบบทราย, เทน้ำโลหะ, ไส้แบบ, ตลอดจนแยก gating, ยิงทราย, เจียร์ และ แพคกิ้ง. ลักษณะเดียวกันกับสายการผลิตของเรา (รูปด้านล่าง) สายการผลิตแรก ประกอบไปด้วย เตาหลอมอินดักชั่นขนาด 1 ตัน 2 เตา และ เครื่องขึ้นรูปแบบทราย DISAMATIC 2110 MK3 รวมทั้งระบบทราย สายการผลิตนี้สามารถผลิตน้ำโลหะได้ถึง 2 ตัน/ชม.
ในส่วนของสายการผลิตที่สองนั้น มีกำลังการผลิตมากกว่า 2 - 2.5 เท่า ซึ่งสายนี้ประกอบไปด้วยเตาหลอมอินดักชั่น ขนาด 3 ตัน 2 ลูก ระบบ melt & hold และเครื่อง DISAMATIC 2013 MK4 PLC UPGRADED รวมทั้งระบบทราย สายการผลิตที่สองสามารถรองรับการผลิตน้ำโลหะที่ 4.5 ตัน/ชม. รายละเอียดของเครื่องจักรในแต่ละกระบวนการ แสดงไว้ในตารางที่ 1.1